Kanarya Kafesi ve Kanarya Kafesi Temizliği (Bakımı)

Tevfik

Hayvansever
Kedi Dostu
Katılım
4 Mar 2019
Mesajlar
2,845
Çözümler
12
Tepkime puanı
1,933
Puanları
113
Konum
Türkiye
362
Kanarya Kafesi ve Kanarya Kafesi Temizliği (Bakımı)


Evinde kanarya beslemeyi düşünen kişi, kanaryayla birlikte bir de kafes alma zorunluluğundadır. İşte bu noktada seçiminde bulunacak kişi, irili ufaklı, değişik biçimli, süslü veya sade, pek çok kafes içinden yalnızca birini alma durumuyla karşı karşıyadır. Nasıl bir kafes seçmelidir? Kafes seçiminde göz önünde tutması gereken özellikler neler olmalıdır?

İnsanlar genellikle kendi koşullarına göre seçimde bulunma eğilimindedirler. “Evin şu köşesine, şu büyüklükte, bu biçimde bir kafes daha çok yakışacaktır!” veya “Bu kafes güzel ama pahalı, şu küçüğü daha ucuz. Hem ne olacak canım alt tarafı bir kafes!” diye düşünenlerimiz az mıdır?

Şunu unutmamalıyız ki, kafesi kendimiz için değil, besleyeceğimiz bir başka canlı varlık için, kanarya için almaktayız. Kanaryamızı kendi beğenimiz ve isteğimiz yönünde seçebiliriz; ama kafes, kesin olarak kanaryanın özelliklerine, yaşama olanaklarına uygun olarak seçilmelidir. Bu kafes, onun tüm evreni olacaktır. Geceler, gündüzleri, sağlıklı ve hastalıklı günleri, yemesi, içmesi, üremesi ve (geç olması dileğiyle) ölümü hep bu kafes içinde geçecektir. Bu nedenle, alınacak olan bizim için yalnızca bir kafesse de, onun için bir dünyadır.

Kanarya Kafesi Büyüklüğü:

Kafesin büyüklüğü, beslenecek kanaryanın cinsine, sayısına ve kullanma amacına bağlı olarak değişir.

Kanarya Türleri başlıklı bölümde değindimiz gibi, bazı cins kanaryalar iri bedenlidir. Doğal olarak, Yorkşayr, Lankşayr, Norviç gibi İngiliz kanaryalarını, Kıvırcık Paris, Kıvırcık Hollanda gibi iri ve boylu kanaryaları standart ölçülü küçük kafeslere sıkıştırmak yaşamlarının olumsuz yönde etkilenmesine yol açacaktır. Bu tür iri kanaryalar için önerilecek kafes boyu: Uzunluk 60, en 30, yükseklik 40 santimdir. Eğer beslenmek istenen kanarya bir değil iki adet ise, 70x40x50 cm. ölçüleri yeterlidir.

Küçük boylu kanaryaların beslenmesinde kullanılacak tek kuşluk kanarya kafeslerinde ortalama boy: Uzunluk 45, en 25, yükseklik ise 35 santim olmalıdır. Çift kuş beslenmek isteniyorsa bu ölçüler: 60x30x40 santimden fazla küçük olmamalıdır.

Bu ölçüler, ortalama olarak verilen ideal kafes boyutlarıdır. Bunlarda meydana gelebilecek ufak tefek farklar büyük önem taşımaz. Ancak ideal ölçülerden saplamalar büyükse, bazı sakıncalar doğabilir.

Kafes, olması gerekenden çok küçükse, kanarya hareket edebilme olanağından yoksun kalır. Kasları gücünü yitirir. Kasları gücünü yitirir, şişmanlar ve yağlanır. Bütün bunlar onun ötmesinde olduğu kadar üremesinde de olumsuz sonuçlar yaratır. Gereğinden büyük kafeste ise, kanarya oyuna dalar, sürekli olarak uçuşur, zıplar durur. Sonuç olarak bu onun, fazla enerji harcamasına, yorulmasına ve zayıflamasına neden olur. Tabiî bu da, ötüşüne ve üremede verimi düşürür.

Kafesin Kullanıma Elverişliliği:

Kafes seçiminde, kafesin büyüklüğünden başka göz önünde tutulan özellikler de var kuşkusuz. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

1. Kafesi oluşturan dikey teller arasında ortalama 13-14 mm.lik bir açıklık olmalıdır. Teller arasında daha az bir açıklık, kafes içinin açık seçik görünmesini engelleyeceği gibi; fazlası da, kuşun dışarı çıkma çabası göstermesine, teller arasında sıkıştırmasına yol açar.

2. Kafesin cam taban kenarlarının ve sürgü kenarlarının yeterince yüksek olmasında büyük yarar vardır. Sürgünlüğün ve taban kenarlarının alçak olması halinde sıçrayan yem ve taban kumları çevreyi kirletir.

3. Kafesin tabanı, temizleme kolaylığı açısından sürgülü ve metal olmalıdır.

4. Kafes kapıları içeriye doğru açılmamalıdır. Ya dışa doğru açılmalı veya sürgülü olmalıdır. Bundan başka kafes kapısı, kafesin içinde yapmak isteyeceğiniz herhangi bir işlem için elinizin girebileceği kadar geniş bulunmalıdır.

5. Kafesler, tercihen paslanmaz metalden imâl edilmiş olmalıdır. Eskiden bu biçimde paslanmaz metalden ve sağlık koşullarına uygun kafesler bulmak gerçekten zordu. Bulunanlar çoğunlukla tahtadan yapılmış kafeslerdi. Bunlar, hem temizleme açısından birçok sorun yaratıyor, hem de bit ve pire barındırıcı bir özellik gösteriyorlardı. Bugünse, kanarya ve diğer kuşlara ilgi duyanların artması sonucunda, yurdumuzda kafes yapımı bir sanayi dalı olarak gelişme olanağı bulmuş, standartlara uygun, sağlık koşullları düşünülerek yapılandırılmış, beğeni ve zevklerimizi de gözönüne alan kafesler imâl edilmiştir.

Kullanım Yerine Göre Kafes Çeşitleri:

Kafesler, kullanım yerlerine ve duyuldukları gereksinme alanına göre, değişik özellikler gösterirler ve özel isimlerle adlandırılırlar. Günlük yaşam kafesler, sergileme kafesleri, yarışma kafesleri, ders kafesleri, yavru bakım ve yetiştirme kafesleri, üretim kafesleri, hasta bakım kafesleri, çiftehaneler olmak üzere çeşitli türde kafesleri, kuş ve kafes satan mağazalarda bulmak mümkündür.

Günlük Yaşam Kafesi:

Yukarıda belirttiğimiz ölçülerde olması gereken, kanaryanın olağanüstü durumlar dışında yaşamını içinde geçirdiği bir kafes türüdür.

Sergileme ve Yarışma Kafesleri:

Günlük yaşam kafeslerine oranla daha küçükürler. Özellikle ötücü kuşların yarışma kafesleri, pek kısa bir süre için, jüriye takdim sırasında kullanıldıklarından ufak boyuttadırlar. Bunların uzunluğu: 28 santim, yüksekliği ve eni: 18 santimdir. Yarışma kafeslerinde su ve yem kaplarının dıştan takılanları tercih edilirse de, bunların içten takılan türleri de kullanılmaktadır. Kafes kapıları ve tabanları sürgülüdür. Kafes içinde iki adet tünek bulunur. Bazı yarışmalarda daha küçük kafeslerin kullanıldığı görülür. Bunlarda: Uzunluk 22 santim, yükseklik ve en 15 santim kadardır.

Güzelliğin ön plâna alındığı yarışmalarda bu küçük kafesler, Yorkşayr, Lankşayr, Kıvırcık Paris ve Hollanda Kanaryası, Kambur Belçika Kanaryası gibi türler için elverişsizdir. Bu kuşlar, güzelliklerini sergileyebilmek için daha büyük kafeslere ihtiyaç gösterirler.

Ders Kafesleri:

Bunlar da ötücü kanaryaların yarışma kafesleri gibi küçük kafeslerdir. 22x15x15 santimlik bu kafesler her iki amaçla da kullanılabilirler. Yalnız ders kafeslerinde, eğitim görecek kuşun çevreyle olan ilişkisini kesmek gerekir. Bu nedenle, içeriyi karartmayacak ve kanaryanın kafesin içini görmesini engellemeyecek şekilde kafesin çevresi üç yönden kapatılır. Bazı yetiştiriciler, pek çok kafesin bu biçimde çevreden ayrılmasını sağlayacak posta kutularını anımsatır tarzda özel kutular yaptırırlar. Böylece tek bir eğitici kuşlar, istenen sayıda genç kanaryayı bu kutular içinde hep birden eğitime olanağını bulurlar.

Üretim Kafesleri (Çiftehaneler):

Kanaryaların çiftleştirildikleri yer olması nedeniyle: “Çiftehane” adıyla da anılırlar ve belirli özellikleri taşırlar.

İdeal bir çiftehanenin:

Uzunluğu 60 santim; yüksekliği 40 santim; eni 30 santimdir. Bundan küçükleri, çiftleşme ve kuluçka yatma işi için yetersiz olduğu gibi, aşırı büyükleri de, çiftin yorulmasına neden olabileceği ve ilgilerini dağıtabileceği için elverişsizdir.

Büyüklük olarak normal kafes boyutlarına yakın olan çiftehanenin, çok önemli bir ayrıcalığı vardır. Bu kafeslerin yalnızca bir yanları açık olmalı, diğer yanları çevreyle ilişkilerini kesme amacıyla kapatılmalıdır.

Çiftehaneler, tel bir bölmelikle ortadan ikiye ayrılabilecek biçimde, özel bir tertibata sahip olmalıdır. Öyle ki, istenildiğinde kafes bölünebilmesi ve gerektiğinde birleştirilmelidir. Daha büyük ölçülerdeki çiftehaneler üç bölmeli olabilir.

Bu bölmeler, kanaryaların birbirini görmesine olanak tanıyan telli bölmeler olabileceği gibi, düz ve kapalı levha halinde bir bölme de olabilir. Her bir bölmedeki kanaryaların birbirlerini görmesi istenmediğinde, bu sonuncu tip kullanılır. Çiftehane alırken her iki tip bölmeyi birlikte almayı unutmayınız, ikisi de gereklidir.

Çiftehanelerin çok önemli bir başka özelliği de, normal kafeslere oranla daha kapıyı gerektirmeleridir. Bunların bir kısmı normal kapının yararlanılma amaçlarıyla kullanılırken, bir kısmı özel nedenlerle kullanırlar. Alt kısımda yer alan kapılar, kuşlara günlük hizmetlerin götürülmesinde kullanılırken, genellikle kafeslerin dar yanlarının üst kısımlarında yapılan sürgülü kapılar, yuvalıkların yerleştirilmesi işleminde yarar sağlarlar.

Çiftehaneler bölünmüş olarak kulllanılmaktaysa, doğal olarak her bölüme tüm gereçlerin: tünek, yemlik ve sulukların ayrı ayrı konulması gerekir. Kuluçkaya yatan annenin ürkütülmemesi amacıyla, tercihen yemlik ve sulukların dıştan takılabilenlerinden seçilmesi büyük yarar sağlar.

Çiftehaneler aynı zamanda birer Yavru Bakım ve Üretim Kafesi olarak da kullanılabilirler. Bu amaçla yararlanılacak kafeslerin tel aralıklarının 10 milimetreden fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde yavrular dışarı çıkma olanağını bulabilirler veya iki tel arasına sıkışarak sakatlanabilirler.

Kanarya Salmaları:

Salmalar, pek çok kuşun birlikte, doğal ortamlarına yakın tarzda yaşamalarına olanak sağlamak amacıyla hazırlanan, kapalı ve geniş alanlardır. En ufak salma, 120 santim uzunluğunda, 60 santim yükseklik ve eninde, küçük delikli kafes telleriyle kapatılmış, tabanı çinko levhayla kaplı, evin elverişli bir yerine yerleştirilmiş kuş kümesidir. Tabanına kuşlar için gerekli olan kum serpilip, yemlikler, suluklar ve uçuşu engellemeyecek biçimde tünekler yerleştirildiğinde, 9-10 kanaryanın birlikte yaşayabileceği bir ortam hazırlanmış olur.

Bakım ve temizliğinin rahatça yapılabilmesi için salma kapıları yeterince büyük olmalıdır. Yemlik, suluk, banyoluk ve yemişliklerin dıştan konulması, bakımda çok büyük kolaylık sağlar. Bu nedenle, hem bakım amacıyla kullanılacak bir kapının, hem de banyoluk, yuvalık vs. ‘nin asılacağı özel kapıların bulunması yararlıdır.

İstenirse, evin rüzgâr almayan, soğuk tutmayan bir yanı, bir odası veya bahçenin kuytu, ılık bir köşesi, salma haline getirilebilir. Böyle geniş ve büyük salmalarda pek çok kanarya bir arada yetiştirilebilir. Küçük ağaççıklarla, sarmaşıklarla, buraya doğal ve sevimli bir hava kazandırılıp kanaryaların bu ortam içinde keyifle uçuşmaları, çiftleşmeleri, yavrulamaları gözlenebilir. Bu kuşkusuz çok büyük bir zevktir. Ancak ötücü kuş yetiştirmede, salmanın kaliteli yavru elde edilmesine pek olanak tanımayacağı, seçme ve yönlendirmelerin bu geniş ortam içinde etkisiz kalacağı muhakkak gibidir.

Hasta Bakım Kafesi:

Hasta kuş, özel bakım isteyen bir varlıktır. Sağlıklı olarak yaşadığı dönemden daha büyük bir özeni gerektirir. Soğuk algınlıklarında, ısı değişiklerinin neden olduğu rahatsızlıklarda, rutubetli ve sabit bir sıcaklık ister, hava cereyanlarından, esintilerden korunması gerekir. Bu amaçla geliştirilen termostatlı özel kafesler bulunmaktadır. Bunu temin etme olanağı bulunmayabilir. Böyle halleder yapılacak şey, kanaryanın küçük ve üç tarafı kapalı özel bir kafese yerleştirilmesi, kafesin fazla sıcak ve soğuk olmayan, sabit ısılı, esintisiz bir yere alınması, sıcak suyla nemlendirilmiş bir bezin kafesin üstüne serilerek gerekli nemin sağlanmasıdır.

Yine, kırık ve çıkıklarda da, hasta kanaryanın fazla hareket etmemesi gerekir. Büyük kafesler bu kısıtlamayı sağlayamaz. Bu nedenle hasta kanarya, kendisine fazla hareket etme olanağı vermeyen küçük bir kafese alınmalıdır.

KANARYA KAFES GEREÇLERİ

Kanaryayı kafese koyduğumuz zaman kendimize şöyle bir soru sormalıyız. Buraya kapattığımız canlı varlık için tüm gereksinimleri karşıyalabilecek olanakları sağladık mı? Kuşkusuz bunun cevabı, kafesin donanımı, ihtiyaç duyulan gereçlerin sağlanıp sağlanmamış olmasıyla ilgilidir. Üstelik bu gereçlerin kafes ve kuş sağlığına uygun, kullanım kolaylıklarını havi özellikler de taşıması zorunludur. Kafes gereçlerini anlatmadan önce bunların bir listesini vermek sanırım yararlı olacaktır.

  1. Tünekler
  2. Suluklar
  3. Yemlikler
  4. Yemişlik ve yeşillik askılıkları
  5. Mamalıklar
  6. Banyoluklar
  7. Yuvalıklar
  8. Taban Kumu
  9. Kullanımı zorunlu olmayan diğer gereçler.
Şimdi bunları tek tek ele alalım ve taşımaları gereken özellikleri, kullanılma biçimlerini belirtmeye çalışalım.

TÜNEKLER

Doğadaki ağaç dallarının yerini, kafeslerde tünekler alır. Kanarya, ağaç üstünde yaşayan bir varlıktır. Bu nedenle kafeste, üstünde şakıyacağı, oynaşacağı, dinleneceği ve uyuyacağı tüneğe gereksinme duyar. Kanaryanın kafes içinde, doğada olduğunca tüneyeceği dalı seçme olanağı yoktur. Kafesteki tüneğin, kanaryanın parmaklarının kavrayabileceği kalınlıkta olması, ancak tırnaklarının da birbirine değmemesi gereklidir. Bunun için ortalama bir kalınlık vermek gerekirse, normal büyüklükteki kanaryalar için 12 mm. İri kanarya içinse 14 mm. çapındaki tünekler önerilir. Daha küçük veya büyük tünekler kanaryayı yorer.

Değişik malzemeden yapılmış tünekler vardır. Piyasada, kamış, ağaç, tahta ve plâstik tünekler satılmaktadır. Bunların en iyisi mürver ağacından yapılmış olan tüneklerdir. Tahtadan yapılmış tüneklerin ince zımpara ile düzeltilmiş olmasına ve üzerinde cilâ, boya, vernik gibi kimyasal maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Plâstik tüneklerde dikkat edilecek nokta, zamanla, kullanıla kullanıla orta kısmının eğilmeyeceği derecede sert olmasıdır. Kamış tüneklerin, içinin boş olması nedeniyle bit barındırma sakıncaları vardır. Bununla birliktezaman zaman kaynar suyla veya sodalı suya batırmak suretiyle bu bitlrin yok edilmesi mümkündür.

Tüneklerin yerleştirilmesi ayrı bir özen ve dikkat gerektirir. Kafeslere genellikle iki veya üç tane tünek konulur. Bu tüneklerden ikisi, yemliklerin önüne, kanaryaların rahatlıkla yemlenebileceği biçimde yerleştirilir. Üçüncüsüyse daha yukarıda ve kafesin tavanına sekiz-0n santim mesafede olmalı, kuş dışkısını bıraktığında alttaki tünekleri kirletmemelidir. Doğal olarak, fazla sayıda beslenen büyük kafeslerde, çiftehanelerde daha fazla tünek bulundurmak yerinde olur. Tünekler yerlerine çok iyi oturtulmalı, sarsılmaz, kıpırdamaz bir vaziyette yerleştirilmelidir. Bozuk yerleştirilmiş tünekler, kanaryaların yaralanmalarına, yorulmalarına ve özellikle çiftleşme zamanlarında döllenme bozukluklarına neden olurlar.

En iyi tüneklerin kafesteki yerlerine tünek başlıkları aracılığıya yerleştirilmelidir. Tünek başlıkları, tüneklerin sağlam ve güvenli yerleştirilmesi kadar, bit ve pirelerle mücadelede de büyük yarar sağlarlar. Tünek başlıklarına bulunan deliklere pire ve bitle mücadele tozları serpildiğinde, tüneklerin haşerat tutma sakıncası da önlenmiş olacaktır.

SULUKLAR

Yemin yanı sıra suyun da, kanaryaya en sağlıklı biçimde ulaştırılması gerekir. Suluk, suyun temiz olarak korunmasını sağlayacak, suyun kafes içine dağılmasını, kafes tabanının sıçrayan sularla ıslanmasını mümkün olduğunca önleyecek yapıda olmalıdır. Suluğun kolay temizlenir bir özelliğe sahip bulunması, taşıması gereken temel niteliklerden biridir. Piyasada bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte suluklar vardır. Bunların da, yemliklerde olduğunca dıştan takılabilir olanları tercih edilmelidir.

YEMLİKLER

Yemlikler, kanaryaların yemlenirken, yemi dağıtma, yem taneciklerini sıçratma eğilimlerini bir dereceye kadar önlemek, yemin temiz ve toplu bir biçimde korunmasını sağlamak, yem sunmayı pratik ve kolay bir hâle getirmek amacıyla kullanılan, değişik biçimlerde, tahta, porselen, cam veya plâstikten yapılmış kaplardır.

Bunların seçiminde dikkat edilecek nokta, kullanım kolaylığı ve sağlık koşulllarına uygunluğudur. Tahta olan yemlikler, hem bit ve pire tutmaları ve hem de temizleme zorluğu nedeniyle tercih edilmemelidir. Girintisi çıkıntısı fazla olmayan, kapalı plâstik yem kapları, sağlık, temizlik, yemin dağılmaması açılarından daha yararlıdır. Kafeslere dışarıdan takılan yemlikler, yem tazeleme sırasında kuşun ürkmesi önlediği gibi, kullanım kolaylığı da sağlarlar.

MEYVELİK VE YEŞİLLİK ASKILARI

Kanaryalar doğada, bitki tohumları ve diğer taneli besinlerin yanı sıra, incir, elma, kiraz ve benzeri meyvelerle, yeşil salata, ıspanak, semizotu, hindibağ, marul gibi sebzelerle beslenirler. Doğal olarak kafesteyken de bu gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Mevye ve sebzeleri kafesin tellerine bir iple bağlayarak veya sıkıştırarak vermek mümkünse de, bu sağlıksız bir sunuç biçimidir. Genellikle kuşların gaga darbeleri sonucunda kafes tabanındaki pislik ve dışkılara bulaşma olasılığı olan bu yiyecekler, kanaryanın sağlığını etkiler. Kullanılan meyvelik ve yeşillik askıları bu sakıncayı önler. Ancak bunların paslanmaz malzemeden yapılmış olmaları gerekir, aksi halde zehirlenmelere yol açarlar. Piyasada bunların çeşitli türlerini bulma olanağınız vardır. Askılıkların plâstikten yapılmış olanları alınırsa, bu sakıncalar ortadan kalkar.

MAMALIKLAR

Kuşlarınıza, kanaryaların temel besinini oluşturan taneli besinlerin, taze meyve ve sebzelerin dışında, daha az ve seyrek olarak başka şeyler de vermek gerekir. Yumurta maması, bal, bisküvi tozu, değişik katışıklı mamalar bu ufak kaplar içinde verilir. Mamalıkların camdan veya plâstikten olanları vardır. Bunların da kafes içinden konulanlarından çok, kafes dışından takılabilenleri tercih edilirse bir kullanım kolaylığı sağlanmış olur.

BANYOLUKLAR

Kanaryalar doğal ortamlarında, su birikintileri, akarsu ve göl kenalarını seven, buralarda barınan hayvanlardır. Suda oynaşmayı, yıkanmayı çok severler. Onların bu gereksinimini karşılamak amacıyla kafeslerde banyoluk tâbir edilen yıkanma kapları bulundurulur. Bu kap, paslanmayan herhangi bir maddeden olabilir. Ancak bunun, suyun içinde çırpınan, silkinen, çevresine su sıçratan kanaryanın, kafesin içini sırılsıklam yapmasına olanak tanımayacak biçimde olması gerekir. Aksi halde yemler ıslanır; tabandaki kumlar kakalarla birlikte bir bulamaç haline gelir. Buralara basan kanarya ünekleri kirletir, ayaklarında, tırnaklarında topakçıklar birikir. Bütün bunlar zamanla birçok hastalığın yerleşmesine sebep olur. En ideal banyoluklar, kafese dışarıdan takılan, kafese açılan yanından başka her yöne kapalı bulunan plâstikten mamûl banyoluklardır.

YUVALIKLAR

Kanarya, doğada yuvalığa gereksinme duymaz. Çatal bir ağaç dalı ona yeter de artar bile. Ancak kafeste bu olanağı bulmaktan yoksundur. Bunu ona biz temin etmek zorundayız. Çünkü üremenin temel elemanlarından biri de yuvadır. Yuvalık eğer istenen özelliklere uygun değilse, alacağımız sonuç yüzümüzü güldürmeyebilir. Yuvalığın taşıması gereken en önemli özelliği, boyutu ve derinliğidir. Ana kuş kuluçka süresince oturacağı yuvalıkta rahat edemez ve buraya sığamazsa çeşitli sakıncalar ortaya çıkar. Bundan başka, yuvalık yeterince derin değilse, yavruların düşmesi ve sakanması ihtimali vardır. İdeal bir yuvanın derinliği altı santimdir.

Yuvalıklar bugüne değin değişik malzemelerden yapılabilmiştir. Ağaç ve dal parçalarından, saz ve bitki saplarından, kenerinden, değişik metallerden, telden, plâstikten yapılmış yuvalıklar vardır. Bunların en sağlıklı ve kullanışlı olanları, üzeri plâstik kaplı telden yapılma olanlarıyla, paslanmaz metal tellerden veya tümüyle plâstikten yapılmış buluanlarıdır.

Yuvalık, kanaryanın yumurta bırakıp kuluçkaya yatması için tek başına yeterli değildir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için başka malzemelerle de gereksinme duyar. Bunlar, yuvanın döşenmesinde, sıcak ve yumuşak bir hal kazanmasında kullanılacak olan, at veya keçi kılı, yün veya kenevir gibi şeylerdir. Bu malzemeler kafesin bir köşesine asıldığında, dişi kanarya büyük bir istekle yuvayı yapmaya koyulacaktır.

Ancak, yuvanın kafes içine yerleştirilmesi şekli de önemlidir. Piyasada iki tür yuva vardır. İçten takma yuvalar ve dıştan takma yuvalar. Dıştan takma yuvalar bazı açılardan daha kullanışlıdır.

TABAN KUMU

Evcil kanaryanın bir gereksinimi de kumdur. Kum, kanarya için doğal ortamın bir elemanı olarak gerekli olduğu kadar, yediği taneli besinlerin öğütülme işinde kullanılmak üzere taşlığında gereksindiğinde çok önemli bir maddedir de.

Kafes tabanlarında temizlenmiş ırmak kumu kullanılmasının büyük yararı vardır. Bunun bulunmaması halinde küçük taşlı temiz toprak da kullanılabilir. Tabandaki kum veya toprak, pisliklerin kanaryanın ayağına bulaşmasını ve böylece çevreye dağılmasını engeller. Bu nedenle oluşabilecek çeşitli sakıncaları önler. Bu amaçla, hazır olarak satılan elenmiş, dezenfekte edilmiş ve fırınlanmış özel “kuş kumu”ndan yararlanabilirsiniz.

KULLANIMI ZORUNLU OLMAYAN DİĞER GEREÇLER

Kafes içinde kanaryanın oyalanmasını sağlayacak, ancak kanaryadan çok bizleri eğlendirmesi düşünülerek yapılmış değişik şeylerdir bunlar. Çeşit çeşit salıncaklar, zilli tünekler, çapraz tünekler, merdivenler, aynalar vs.vs. Bunların kullanımı zorunlu değildir. Ancak çok isteniyorsa, kanaryayı rahatsız etmeyecek, onun kafes içindeki hareketlerini kısıtlamayacak, zaten küçük olan dünyasını kıpırdamaz hâle sokmayacak biçim ve oranda kullanılabilir.
 

Benzer konular