Kanarya Bakımı - Kanarya Bakımı Nasıl Yapılır?

Instagram'dan @hayvanlarnet'i takip et!

Tevfik

Hayvansever
Kedi Dostu
Katılım
4 Mar 2019
Mesajlar
2,845
Çözümler
12
Tepkime puanı
1,933
Puanları
113
Konum
Türkiye
376
Kanarya Bakımı - Kanarya Bakımı Nasıl Yapılır?

Kanarya Bakımı


Her canlı varlık gibi kanaryalar da bakım gerektirirler. Çevresindeki tellerle ve duvarlarla doğadan koparılmış bulunan kanarya, kendi gereksinimlerini bağımsız yaşam olanağına sahip yaban türler gibi kendi kendine karşılama olanağından yoksundur. Yaradılıştan duyarlı ve korunmasız bir yapıya sahip bulunduğu için, aslında evcil yaşamında son derece güven içindedir. Evcilleşmiş kanaryaların doğanın kucağında yaşamaya bırakıldıklarında, yaşamlarını sürdüremedikleri; ya yırtıcı bir kuşun pençesinde, ya da besinsizlik ve bakımsızlıktan, yaşamlarının sona erdiği gözlenmiştir. Ancak, iyi bir bakım görmeyen kanaryaların, evcil yaşamda da ergeç ölüme mahkûm olduklarını bilmek gerekir. Bir lokma kuş yemi, bir yudum su vermenin sağlıklı, neşeli, bol ötüşlü ve uzun ömürlü kanaryalara sahip olmaya yetmeyeceğini kabul etmeliyiz. Kanarya bakımı zor olmamakla birlikte bilgili olmayı gerektirir. Bu nedenle gerekli bilgileri özlü olarak vermeye çalışacağız.

Kafes ve Gereçlerinin Kanarya Bakımındaki Önemi:

Bir önceki konumuzu oluşturan Kafes ve Gereçleri bölümünde, kanaryanın bakımında kullanılacak kafes ve kafes gereçlerinin taşıması gereken özellikler üzerinde etraflıca duruldu. Bu özelliklere uyumun, gerek kanaryanın sağlığında ve gelişmesinde; gerekse size bakım kolaylığı sağlamada büyük yararlar getireceğini, pek çok sakıncadan ve istenmeyen sonuçlardan koruyacağını bir kez daha anımsatmakta yarar buluyoruz.

Kafeslerin Konulacağı Yerin Önemi:

Kanaryanın yerleştirileceği yerin büyük önem taşıdığını hemen belirtmeliyiz. Kanarya, evin cereyanlı, hava akımı bulunan yerlerinde uzağa alınmalıdır. Karşılıklı açılıp kapanan pencereler ve kapılar arasında bulunması hastalanmasına yol açar.

Kışın soba yakılan evlerde, sobanın bulunduğu odanın ısısı, gündüz çoğunlukla yirminin üzerine çıktığı halde geceleri yarı yarıya düşer. Bu, kanarya açısında son derece zararlıdır. Anî ısı değişiklikleri onu olumsuz yönde etkiler. Değişken ısılı odalara, kaloriferli evlerde radyatör üstüne, sobalı evlerde sobanın yakınına kanarya yerleştirmeyiniz.

Kanarya, sigara ve dumandan, nâhoş kokulardan son derece rahatsız olur. Bu nedenle isli, dumanlı, kokulu yerlere, mutfaklara kanarya koymayınız.

Kanarya, havası temiz, hava cereyanlarından korunmuş, sabit ısılı, ısısı 20 santigratın üzerine çıkmayan, ılık ve direkt güneş vurmayan yerlerde sağlıkla, neşeyle yaşar.

Kedilerin yırtıcı pençelerinden, farelerin hücumundan ve çocukların haşarı ellerinden korumak için kafeslerin yerden en az birbuçuk metre yükseğe asılması, yukarıda toplanacak kirli ve sıcak havaya marûz bırakmamak için de tavandan bir metre kadar alçağa yerleştirilmesi tavsiye edilir. Bu amaçla imal edilmiş kafes askıları oldukça kullanışlıdır.

Temizlik Nasıl Yapılır ve Temizliğin Kanarya Bakımındaki Önemi:

İnsan yaşamında temizliğin, sağlıklı yaşamın temel koşullarından biri olduğunu anımsatmak gereksiz. Bütün ömrünce, tüm gereksinimlerini gidermek ve yaşamak için yalnızca iki karışık bir yere sahip bulunan kanarya için temizlik daha büyük önem taşır. Temizlikle kastedilen yalnızca kafesin değil, aynı zamanda kuşun temizliğidir. Ancak bu ikincisi, birincisine çok sıkı bağlıdır.

Kafesin bakımı ve temizliği her gün yenilenmelidir. Bu temizlik ve bakımın günün erken saatlerinde yapılmasında bazı yararlar vardır. Kanaryalar sabahları, geç saatlere ve özellikle akşama oranla daha sakindirler. Her sabah aynı saatte yapılacak temizlik onda bir şartlanma ve alışkanlık haline gelecek; olağanüstü bir durummuşcasına korkup heyecanlanmayacaktır. Korkunun, kanarya sağlığı açısından olumsuz bir durum olduğu, bunun bazen şoklara neden olabileceği unutulmamalıdır.

1. Yemlikler, suluklar, yemişlik, banyoluk, eğer kirlenmişse tünekler ve kafesin tabanı, çıkartılarak temizleme ve besi tazeleme yerine götürülür.

2. Kafes tabanının üzerine serili kâğıtta toplanmış bulunan pislikler, sıçrayan meyve ve yemiş parçaları, atılır. Eğer kirlenen yeri varsa metal taban güzelce temizlenir ve kurulanır. Bunun üzerine, aynı ölçüde kesilmiş bir naylon veya tercihen yağlı kâğıt, kasap kâğıdı gibi, ıslaklık geçirmeyen bir örtü serilir. Besin kapları, suluklar, banyoluk ve tünekler özenle temizlenir. Verilecek besinler tazelenir ve bütün bunlar yeniden yerli yerine konur.

Ancak bu arada kafes kaplarının açık bırakılması, kafese dönmeye alıştırılmamış kuşlarda büyük sorunlar yaratır. Onların yeniden kafese dönmesi sağlanıncaya kadar yapılacak kovalamaca sizin için olduğu kadar onlar için de üzücü ve ürkütücüdür. Bırakılmış açık bir cam veya kapı, gözünüz gibi sevdiğiniz kanaryanızı yitirmenize neden olabilir. Bu nedenle, kafes kapılarını, kafes sürgülerini ve kafes camlarını açık bırakmayınız.

Kafesin bu günlük temizliğinden başka, on beş günde bir, kanarya başka bir kafese alınarak daha titiz bir temizlik yapmak yararlı bir zorunluluktur. Bu temizlik sırasında kafesin her yeri elden geçirilir. Hiçbir köşe ve kanarda pislik, yem artığı, kurumuş kalmış dışkı bırakılmaz. Kafesin telleri, köşeleri fırçalanır, sabun veya sodalı suyla silinir. Pireye karşı bir mücadele yapılıyorsa, köşeler, tünek başlıkları elden geçirilir. Tünek başlıkları içindeki ilâçlar yenilenir.

Kafese ilişkin bu bakım ve temizlikten başka bir de bizzat kanaryanın kendisi bakımı gerektirir. Kafesi temizlemeye, eksiklerini gidermeye kalkışmadan önce ona göz ucuyla değil, iyice bakmalıyız.

• Tüyleri kabarık mı, normal mi?
• Tünekten tüneğe sıçrıyor mu, yoksa bir köşeye büzülmüş, boynunu kısmış uyukluyor mu?
• Bakışları canlı mı, donuk mu?
• Soluk alıp vermesi normal mi, hırıltılı mı?
• Yeme karşı istekli mi, iştahsız mı?
• Dışkısı renk ve katılık olarak normal mi?
• Ötüşünde bir anormallik var mı; olağan niteliklerinde mi?
• Ayakları pullu ve şiş mi, sağlıklı mı?

Bütün bu özelliklere bakmakla kuşunuzun sağlığı hakkında tam bir kanıya varmanız mümkün. Yolunda olmayan bir durumla karşılaştığınızda hemen “Kanarya Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri” adlı konuya başvurarak önlem almanız gerekir.

Kanayanızın gagasının ve tırnaklarının uzaması doğal bir olay olmakla birlikte gerekli bakımın yapılmaması bazı sakıncalar yaratır. Kanarya, gagasının üst kısmı fazla bir uzama gösterdiğinde yem yemekte zorluk çeker. Kezâ, uzayan tırnaklar sağa sola takılarak canının yanmasına ve hatta kanaryanızın sakatlanmasına yol açarlar. Bu aşırı uzayan kısımların tecrübeli bir kanarya meraklısı veya bir veteriner tarafından kesilerek normal hâle getirilmesinde yarar vardır.

Besin ve temizlik kadar gerekli başka bir gereksinim de, temiz havadır. Kanaryanın bulunduğu oda hergün mutlaka havalandırılmalıdır. Ancak daha önce de dediğimiz gibi, anî ısı değişiklikleri ve hava cereyanları kanaryanın hastalanmasına neden olur. Bundan kaçınılmalıdır. Odanın havalandırılması sırasında kanaryanın yeri, onun cereyanda kalmasını önlemiyorsa, bu süre içinde başka yere alınarak korunması sağlanabilir.

Beslenme, kanaryanın yaşamında, ötümünde, renginde, üremesinde başlıbaşına bir etkendir. Bu nedenle üzerinde biraz daha geniş durulmalıdır.
 

Benzer konular